Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kouvolan kaupungin henkilöstölle järjestetty maahanmuuttokoulutusta (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskuksille kuuluu kotouttamiseen liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset muun muassa koordinoivat kotoutumisen alueellista yhteistyötä, osoittavat pakolaisia kuntiin ja hankkivat alueelleen kotoutumiskoulutusta. ELY-keskukset myös neuvovat ja ohjaavat TE-toimistoja ja kuntia kotoutumisen edistämisessä.

Syksyllä 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus on järjestänyt 11 tilaisuutta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa Kouvolan kaupungin henkilöstölle. Tilaisuuksiin on osallistunut satoja työntekijöitä opettajista ja ohjaajista sosiaalihuollon henkilöstöön. Tilaisuuksissa on käsitelty maahanmuuton tämän hetkistä tilannetta sekä Suomessa että Kaakkois-Suomessa, viranomaisten työnjakoa maahanmuutossa ja kotouttamisessa, maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä sekä maahanmuuton peruskäsitteistöä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Merja Mattila, merja.mattila@ely-keskus.fi, 0295 029 070 ja maahanmuuttoasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi, juha-pekka.kallioniemi@ely-keskus.fi,
0295 029 113


Regional information