Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

1,77 miljarder euro betalades i jordbruks- och landsbygdsstöd

Kalenderåret 2015 betalade Landsbygdsverket ut omkring 1,77 miljarder euro i jordbruks- och landsbygdsstöd i enlighet med kommunernas och NTM-centralernas beslut. Omkring 734 miljoner euro utgjorde EU-stöd, och litet mer än en miljard euro bestod av nationellt finansierade stöd. Det var fråga om jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd, marknadsstöd och andra stöd, exempelvis stöd för lagring och säljfrämjande åtgärder.

En del av stöden betalades direkt till stödtagarna, medan bl.a. stöden till landsbygdsprojekt betalades via Leadergrupper. Den största kategorin var jordbrukarstöd, totalt ca 1,6 miljarder euro (2014: 1,8 miljarder).

Det sammanräknade stödbeloppet minskade från det föregående året (2014: 2,13 miljarder). Inom EU:s jordbrukspolitik och landsbygdsprogrammet gick man över till en ny programperiod, vilket betydde omläggningar i stödsystemen och utbetalningstidtabellen. Utbetalningarna av en del av de stöd som hade sökts år 2015 flyttades till våren 2016. Också stödanslagen gick ner; exempelvis minskade jordbrukarstöden med ungefär  100 miljoner euro.

Antalet stödtagare var i fjol sammanlagt 64 212 (2014: 67 616). Av dem var 57 937 gårdar (2014: 59 472).

Läs mera:


Regional information