Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Miljöministeriet begär utlåtanden om utkast till smidigare bestämmelser i naturvårdslagen

Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till en proposition om ändring av naturvårdslagen. I propositionen föreslås att förfarandet med beslut om avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar ska frångås. Dessutom föreslås att bestämmelserna om hur naturskyddsområdenas gränser ska märkas ut i terrängen mildras. Ändringarna ska lätta arbetsbördan för närings-, trafik- och miljöcentralerna i och med att deras resurser minskar, och författningarna ska bli smidigare i enlighet med regeringsprogrammet.

Dessutom ska bestämmelserna om myndigheternas befogenheter preciseras. I fortsättningen är det närings-, trafik- och miljöcentralen, inte miljöministeriet, som enligt förslaget ska bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna i privata skyddsområden.

Utlåtanden kan lämnas in till miljöministeriet fram till den 13 november 2015.

Läs mera:


Regional information