Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Yhdeksän hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 25.9.2015 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 55 hankeideaa. 

Hankeideoista 20 kohdistui elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja vientiedellytysten kehittäminen -teemaan ja 35 digitalisaatiopalveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä
-teemaan. Arviointiryhmä valitsi yhdeksän ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Valtakunnallisten hankkeiden rahoittamiseen arvioidaan käytettävän vuoden 2016 rahoituskehyksestä 1,5 miljoonaa euroa. 

Lue lisää:

Yhdeksän hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa (ELY-keskuksen tiedote 21.10.2015)


Regional information