Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Jordbrukarna: Övervakningen av jordbrukarstöd får ett gott betyg

Jordbrukarna är positivt inställda till den övervakning av jordbrukarstöd som NTM-centralerna utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger stödövervakningen som helhet vitsordet 8,25. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande förfrågan för två år sedan. Vid den fick övervakningen som helhet vitsordet 8,38.

Jordbrukarna delar i stor utsträckning uppfattningen om varför stöden övervakas. Omkring 80 procent anser att kontroller behövs för att förebygga missbruk av jordbruksstöd.

Det här framgår av en förfrågan som Landsbygdsverket har gett Suomen Gallup Elintarviketieto Oy i uppdrag att genomföra. I den undersöktes det vilka erfarenheter jordbrukare som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd har haft när det gäller både ansökan om stöd och kontrollerna.

Läs mera:

 


Regional information