Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Övervakningen av jordbrukarstöd börjar på gårdarna

I juni inleder NTM-centralerna djur- och åkerövervakningarna på gårdarna. Varje år ska åtminstone 5 % av de gårdar som ansökt om djur- eller åkerstöd bli föremål för kontroll. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval.

Läs mera:

 

 

 


Regional information