Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Spetsprojektet för iståndsättning av vattendrag framskrider - målet god miljöstatus i vattendragen och i Östersjön

För att en bättre miljöstatus ska kunna uppnås i vattendragen och i Östersjön krävs handling, pengar och långsiktigt arbete – och god planering. Statsrådet har i dag godkänt vattenförvaltningsplanerna, som sträcker sig till 2021, och havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram. Planerna har beretts i brett samarbete med olika myndigheter, intressentgrupper och medborgare. Genom planerna genomförs spetsprojektet "Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts", som ger riktlinjer för hur god miljöstatus ska nås i vattendragen och i Östersjön.

Planerna innehåller kostnadseffektiva åtgärder för hur en god miljöstatus kan upprätthållas i vattendrag och till havs och hur tillståndet i vattendrag som är i dåligt skick kan förbättras. Åtgärderna ger avsevärda fördelar. Rena vattendrag och en havsmiljö med rik flora och fauna garanterar trygga dricks- och badvatten och goda fiskevatten. God vattenkvalitet gagnar såväl invånarna som näringarna i området. Nya innovationer och utveckling av dem i anslutning till skyddsarbetet kan också ge finska företag nya exportmöjligheter.

Läs mera:


Regional information