Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Vad betyder producentansvar?

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar. Producenterna kan fullgöra sina skyldigheter antingen ensamma eller tillsammans med hjälp av en s.k. producentsammanslutning. Skyldigheterna varierar beroende på typen av avfall.

NTM-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet för producentansvaret i hela Finland med undantag för Åland.

Läs mera:

 

 

 

 


Regional information