Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Den nya lagen om fiske träder i kraft 1.1.2016 - kommersiella fiskare registreras

Den nya lagen om fiske (379/2015) träder i kraft 1.1.2016. Yrkesfiskarregistret läggs ner och den nuvarande klassificeringen av yrkesfiskare upphör. I fortsättningen registreras fiskare i ett register över kommersiella fiskare enligt 87 § i lagen om fiske. I registret över kommersiella fiskare registreras fysiska och juridiska personer som strävar efter att få inkomster (omsättning) av försäljning av fisk eller kräftor som de själva har fångat eller som någon fångat för deras räkning eller av förädlade fiskeprodukter av denna fångst. Andra aktörer än de som registrerats i registret över kommersiella fiskare får inte bedriva försäljning av fångst som de fiskat eller som fiskats för deras räkning i inlandsvatten eller havsområdet.

Åtgärder

Om ni har för avsikt att fortsätta fisket med yrkesmässiga redskap eller sälja fångster genast i början av 2016, så måste ni registrera er som kommersiell fiskare enligt lagen om fiske (379/2015) med ansökningsblanketten, som lämnas in till NTM-centralen senast 15.12.2015. NTM-centralen strävar efter att behandla de ansökningar som anlänt senast 15.12.2015 så snabbt att besluten kan skickas till de sökande under januari-februari månad. En aktör som bedriver fiske eller en person som fiskar för dennes räkning får inte använda fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske efter 1.1.2016, om aktören inte är registrerad i registret över kommersiella fiskare.

 

Läs mera:


Regional information