Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nya företagsutvecklingstjänster ger företagen vingar (NTM-centralen i Nyland)

Företagsutvecklingstjänsterna är nya konsult- och utbildningstjänster från NTM-centralen, som stödjer SMF-företagens tillväxt, förnyelse, internationalisering och sysselsättning, berättar företagstjänstespecialist Terttu Pitkänen. Företagsutvecklingstjänsterna omfattar affärsanalys samt konsult- och utbildningstjänster.

Analystjänsten syftar till att aktivera SMF-företagen till planmässig och långsiktig utvecklingsverksamhet. Som resultat får företaget en tydlig utvecklingsplan som det kan börja verkställa. Analysen, som i regel tar en dag, kartlägger delområdena för företagets verksamhet i relation till dess framtidsmål.

Konsulttjänsterna är uppdelade i sex delområden för affärsutveckling, utifrån vilka de lämpligaste utvecklingsåtgärderna skräddarsys efter företagets behov. Tjänsterna syftar till tillväxt, förnyelse och effektivitet, och ger företaget en analys, en rapport och rekommendationer för framtiden.

Utbildningstjänsterna inleder under maj månad coachningsprogram med flera olika teman för SMF-företagens ledningar och nyckelpersoner i Nyland.  Utbildningarna innefattar både allmänna träffar och företagsspecifika konsulteringsdagar.

Företagsutvecklingstjänsterna är avsedda för aktiva och utvecklingsvilliga SMF-företag. Med aktiva företag avses SMF-företag med minst ett styrkt bokslut eller annat tillförlitligt utlåtande om företagets verksamhet. Tjänsterna är avsedda för alla branscher.  Tjänsteleverantörerna har valts genom nationell anbudstävlan och företagen förfogar nu över en grupp framstående proffs. 

Läs om de nyaste tjänsterna och utbildningsprogrammen på webbplatsen www.yritystenkehittamispalvelut.fi. Där återfinns även namn och kontaktuppgifter till NTM-centralens experter, vi ger gärna företagen råd om möjligheterna till stöd för utvecklingsidéer, säger Pitkänen.  

 

Text: Teea Lyytikäinen

 


Regional information