Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uudet teknologiat Suomen päällystetyn tieverkon avuksi

Vuoden 2015 alussa Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskukset ja Roadscanners Oy käynnistivät yhteistyössä "Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja Kunnostuksen Ohjelmointi" PEHKO 2015–2025 –projektin.

Tähän mennessä on Lapin ja Keski-Suomen pilottialueiden päällystetyt tiet tutkittu kattavasti mm. TSD-, maatutka- ja laserskanner-menetelmillä. Niiden avulla on saatu tarkkaa tietoa teiden pohjamaan laadusta, rakennekerrosten- ja päällysteiden vahvuuksista, tierakenteiden kantavuuksista ja kuivatuksien toimivuudesta.

Projektin alustavat tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia siitä, että etenkin teiden hyvällä kuivatuksella saavutetaan merkittäviä säästöjä päällysteiden ylläpitokustannuksissa.

Lue lisää:

 


Regional information