Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

En allt större del av de arbetslösa är långtidsarbetslösa

År 2015 är sysselsättningsutvecklingen negativ eller ligger nära noll inom alla huvudnäringsgrenar. År 2016 syns en liten ökning av sysselsättningen inom byggverksamhet och tjänster, men det räcker inte in någon större grad till för att öka den totala sysselsättningen. Arbetslöshetsgraden kommer att stiga och arbetslösheten att förlängas under innevarande år och nästa år.

Mängden befolkning i arbetsför ålder har fortsatt att öka och ökar samtidigt utbudet av ar-betskraft. Speciellt personer som är äldre än 60 år stannar kvar på arbetsmarknaden längre än tidigare. Samma trend fortsätter även nästa år. Asylsökande som fått uppehållstillstånd kommer att öka utbudet av arbetskraft en aning under år 2016. Redan nu är migrationen on central faktor som upprätthåller befolkningsökningen och utbudet av arbetskraft i de yngre åldersklasserna.

Läs mera:


Regional information