Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Flödestoppar i Österbotten

Regn och snösmältning har fått vattenföringen i de österbottniska åarna och älvarna söder om Uleåborg att nå sin flödestopp. De kraftigaste regnen föll mellan Vasa och Karleby och vid Liinamaa har Lappo å redan stigit över en meter och översvämmat de mest låglänta åkrarna. I Mellersta och Norra Österbotten ökar vattenföringen också då snön smälter.

Då vädret blir svalare och det slutar regna minskar vattenföringen och blir mindre än ett genomsnittligt vårflöde med undantag för Perho å. På området från Ule älv och norrut har vårflödet ännu inte inträffat. Hur stora översvämningarna blir i norr beror på vädret när snön börjar smälta och eventuella isproppar.

Läs mera:


Regional information