Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Informationsprojekt inleder elektronisk ansökning

Den första ansökningen i den elektroniska Hyrrä-tjänsten öppnas måndagen den 23 februari och gäller riktade informationsprojekt. Projekten finansieras genom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Under ansökningsperioden 23.2–22.3.2015 kan man ansöka om stöd för ett projekt där man utbildar jordbrukare om den nya programperiodens möjligheter eller informerar om utveckling av landsbygden. Projekten måste kunna inledas snabbt och de genomförs under högst ett år. Mer information om projekt som finansieras kan fås från de regionala NTM-centralerna.

Läs mera:


Regional information