Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Antalet taxitillstånd per kommun i Nylands NTM-centrals områd (NTM-centralen i Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-central) har med sitt beslut 26.11.2015 fastställt det nya maximiantalet taxitillstånd per kommun för år 2016 enligt lagen om taxitrafik i kommunerna inom Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Antalet taxitillstånd minskar inom NTM-centralens verksamhetsområde med 61 stycken m.a.o 1,8 %.

Vid fastställandet har NTM-centralen i Nyland tagit hänsyn till centrala faktorer som påverkar efterfrågan på taxitjänster, bl.a. befolkningsutvecklingen, befolkningens åldersstruktur, tätortsgraden, tillgången på arbetsplatser och kollektivtrafikens tjänster.

Centrala faktorer av betydelse för taxiutbudet som NTM-centralen i Nyland har beaktat är bl.a. taxitillståndens antal, utvecklingen av taxitrafikens omsättning och antalet körda kilometrar inom yrkestrafiken samt utvecklingen av antalet taxibeställningar som förmedlas av förmedlingscentralerna.

Vid beslutsfattandet har också tagits hänsyn till lönsamhetsutvecklingen för taxibranschen inom regionen.

 

Beslutet på svenska pdf. (430)

 

Tilläggsuppgifter:
gruppschef Jussi Aholainen, 0295 021 055

 

 


Regional information