Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Strateginen tulossopimus allekirjoitettu (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja ohjaavien tahojen tulosneuvottelu käytiin 1.12. Tilaisuuden päätteeksi allekirjoitettiin tulostavoiteasiakirja vuosille 2016-2019. Strategista tulossopimusta valmisteltiin syksyn aikana yhdessä maakuntaliittojen kanssa. Valmistelu pohjautui uudessa valtion aluehallinnon strategiassa valittuihin painopisteisiin ja toimintatapoihin.

Tulosohjauksessa kaksiportaisuuteen

Valtion aluehallinnon tulosohjauksessa siirrytään vuoden 2016 alussa kaksiportaiseen järjestelmään. Aluehallinnolla (AVI, ELY) on yksi yhteinen strategia, jonka lisäksi kullekin viranomaiselle laaditaan oma tulossopimus. Sekä strategia-asiakirja että tulossopimukset on laadittu hallituskauden mittaisiksi (2016-2019).

 

Valtion aluehallinnon strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiset linjaukset vuosille 2016–2019

ELY-keskuksen tulossuunnittelun strategiset linjaukset perustuvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntaohjelmissa sekä muissa alueellisissa suunnitelmissa (esim. maaseudun kehittämissuunnitelma) asetettuihin tavoitteisiin. Linjaukset rakentuvat edelleen em. aluehallinnon strategiassa valittuihin painotuksiin (Ihmiset ja Yhteisöt, Yritykset ja Elinkeinot sekä Ympäristö ja Luonnonvarat) .

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tulossopimusasiakirja 2016–2019

Linjauksista jalostettiin vielä neljä strategista "kärkeä", jotka tiivistetysti kuvaavat ELY-keskuksen kehittämistavoitteita Kaakkois-Suomessa:

  • Elinkeinojen uudistaminen kierto- ja biotalouden osaamista painottaen ja kansainvälisiä kasvuvyöhykkeitä hyödyntäen
  • Uusiutuvan työelämän ja osaamisen ennakointi
  • Vesien tilan parantaminen
  • Viihtyisän, toimivan ja turvallisen ympäristön kehittäminen asukkaille ja yrityksille ottaen huomioon myös maahanmuuttajien kotouttaminen.

Regional information