Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Mängden blågrönalger är liten

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna. På havsområdena förekommer inga blomningar.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information