Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Seminarium om storskarven vid den österbottniska kusten 26.3.2015 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Tid: 26.3 kl 9-14.15

Plats: Wolffskavägen 35, 65101 Vasa.

På seminariet presenteras och diskuteras storskarven ur olika synvinklar såsom lagstiftning, som en del av fågelfaunan samt om inverkan på fiskbestånd, fiskenäring och lokalbefolkningens vardag. Seminariet är tvåspråkigt och kostnadsfritt.

Presentationer:

Merimetso osana saaristomme linnustoa, pdf 2 Mt (Rusanen)
Storskarvens effekter på fiskbestånden, pdf 2,5 Mt (Heikinheimo)
Skarven i människornas vardag, pdf 2,6 Mt (Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.)
Storskarven i europeisk och nationell lagstiftning, pdf  500 kt (Tanninen)
Merimetso ja kalastuselinkeino, pdf 98 kt (Uusimäki)
EAKR-hanke Pohjanmaan rannikon merimetsot, pdf 690 kt (Svanbäck)
Merimetso ja konfliktinhallinta, pdf 500 kt (Kurki)
Skarven och yrkesfisket, pdf 300 kt (Rönn)


Regional information