Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Saimaannorpan suojelua tarkistetaan (Etelä-Savon ELY-keskus)

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma valmistuivat vuonna 2011. Nyt niitä ollaan tarkistamassa. Myös norpan suojelemiseksi tehdyt viisivuotiset kalastuksenrajoitussopimukset ja –asetukset ovat päättymässä ja niiden uusimista valmistellaan. Onko norpansuojeluun syytä tehdä muutoksia?

Saimaannorppien määräksi on nykyisin arvioitu 320. Kanta on kasvanut vuosina 2011-2015 keskimäärin 3 % vuodessa. Kannan keskimääräinen syntyvyys on ollut noin 20 % kannan koosta. Norppa on palaamassa useille entisille esiintymisalueilleen. Näiden myönteisten tietojen vastapainoksi löytyi vuosina 2011-2015 kalanpyydyksiin menehtyneinä yhteensä 19 kuuttia ja 6 aikuista hyljettä. Suojelustrategialle asetetut tavoitteet ovat toteutumassa, vaikka sivusaaliskuolleisuutta ei ole pystytty poistamaan.

Strategian valmistumisen jälkeen on tuotettu uutta tietoa muun muassa norppien liikkumisesta, genetiikasta ja häiriintymisestä. Norpalle haitattomien kalanpyydysten kehittämistä on jatkettu. Tänä syksynä kerätään kansalaisten näkemyksiä kalastusrajoituksista.

Vaikuttaa siltä, että norpan suojelutoimenpiteet ovat pääosin olleet onnistuneita. Painetta niiden muuttamiseen tulee siitä, että kanta on levittäytymässä uudelleen entisille esiintymis- ja lisääntymisalueilleen. Myös kuuttien liikkumisesta saadut tiedot osoittavat, että ne liikkuvat paljon aiemmin oletettua laajemmin. Ensimmäiset kuukaudet syntymän jälkeen ovat norpan elämän vaarallisinta aikaa.

Saimaannorppa suojellaan yhteistyössä. Sitä on tehty usean vuoden, jopa usean vuosikymmenen ajan. Siksi on tärkeää, että suojelutoimien perusteet tunnustetaan laajasti. Uskon, että pystymme syksyn ja talven aikana tarkistamaan suojelusuunnitelman ja kalastusrajoitukset niin, että ne luovat pohjan hyvälle yhteistyölle norpan parhaaksi.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen
 

Kuva: Ilpo Aalto


Regional information