Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ruokaketjun edistämisen painopisteet 2015 (Pirkanmaan ELY-keskus)

Painoalueita käytetään kansallisen ruokaketjun kehittämisen varoista myönnettävien valtakunnallisten ruokaketjuhankkeiden hankehaussa. Tänä vuonna hankeavustuksia myönnetään noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeiden tavoitteena on ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen, kestävän ruuantuotannon edistäminen, ruuan ja ruuantekijöiden arvostuksen lisääminen sekä ruokakulttuurin edistäminen.

– Hankkeiden yhtenä tavoitteena on myös toimijoiden yhteistyön tiivistäminen, jolloin hankkeista tulee entistä vaikuttavampia, kertoo ylitarkastaja Petri Koskela maa- ja metsätalousministeriöstä.

Syksyn hankehaussa kuusi erillistä painoaluetta

Tänä vuonna etsitään hankkeita, jotka lisäävät ruokaketjutoimijoiden osaamista, kuluttajien vastuullisia valintoja sekä ruuan jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta. Painoalueissa ovat mukana myös luomu ja lähiruoka. Uutena painoalueena on peruna-alan kehittäminen.

– Viime aikojen voimakkaasta hintavaihtelusta johtuen peruna-alaa halutaan kehittää perunastrategian tavoitteiden mukaisesti mm. toimijoiden yhteistyötä lisäämällä. Painoalueissa mainitaan ensimmäistä kertaa myös kasviproteiinien käytön lisääminen. Haluamme näin edistää ravitsemussuositusten mukaista, terveellistä ja ympäristöystävällistä ruokavaliota, Koskela sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee vuosittain ruokaketjun toiminnan edistämisen hankehaun painoalueet. Maaseutuvirasto huolehtii hankehaun järjestämisestä ja muusta hankehallinnoinnista. Ruokaketjuhankkeiden hakuaika on tänä vuonna 17.8–18.9.2015.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:


Regional information