Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag

Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror. Däremot har exporten av förädlade trävaror varit liten. Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen är svagare än inom industrin i övrigt och det har inte gjorts så många betydande investeringar under de senaste åren.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för trävaruindustrin, som Branschtjänsten vid arbets- och näringsministeriet publicerade den 26 november 2015. Rapporten har sammanställts av branschchef Pasi Loukasmäki vid NTM-centralen i Kajanaland.

– Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland. Träets positiva egenskaper som en kolbindande råvara ger nya möjligheter, när det gäller att utveckla träprodukter. Även satsningarna på bioekonomi stöder denna utveckling. Trä är det viktigaste materialet i genomförandet av den bioekonomiska strategin, konstaterar Pasi Loukasmäki.

 

Läs mera:


Regional information