Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Finansiering och tjänster till stöd för företagens internationalisering (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen agerar i sin region som en aktiv medlem av Team Finland-nätverket och erbjuder SMF-företag tjänster samt finansiering till stöd för internationalisering. Denna roll främjas ytterligare av Team Explorer-finansieringen, som flyttats från Tekes till NTM-centralerna och med vars hjälp vi ännu effektivare än tidigare kan delta i företagens internationaliseringsprojekt, berättar finansieringsspecialist Teea Lyytikäinen.

Team Finland Explorer-finansieringen hann bli en populär finansieringsform under sin tid under Tekes administration. Vi hoppas att denna popularitet ska fortsätta och att företagen hittar en finansieringsform även hos NTM-centralerna, säger Lyytikäinen. Med Explorer-finansiering är det möjligt att stödja projekt som syftar till att inleda eller utveckla export för SMF-företag, och där stödet riktar sig till anlitandet av externa specialister. Målet för finansieringen är att hjälpa företagen bredda sin kundkrets. Företagen kan exempelvis utreda hur de på bästa sätt ska kunna nå ut med sitt befintliga utbud på den internationella marknaden.

Även NTM-centralernas traditionella finansieringsform, utvecklingsstöd till företag, kan fortfarande användas för internationaliseringsprojekt. Utvecklingsstöd kan precis som Explorer-finansieringen beviljas för anlitandet av externa experter, utöver vilket stödet även kan riktas mot andra åtgärder såsom deltagande på internationella mässor. I båda finansieringsformerna uppgår stödprocenten till 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Den som ansöker om stödet behöver inte själv ta reda på skillnaderna mellan finansieringsformerna eller deras tillämplighet för det egna projektet, betonar Lyytikäinen. Istället kan den sökande med fördel kontakta experterna på NTM-centralen i sin egen region i förväg för att få mer information om projektets finansieringsmöjligheter och ansökningsprocessen. Stödet söks kontinuerligt via ett elektroniskt ansökningssystem. Våra experter kan även tipsa om internationaliseringstjänsterna hos andra NTM-centraler och offentliga tjänsteinrättningar. Tjänsteutbudet har utformats för att företag i olika faser av internationaliseringsprocessen ska kunna få ändamålsenligt stöd. Ett gott exempel på det är företagsutvecklingstjänsterna som lanserades på NTM-centralerna förra året, och som lämpar sig utomordentligt för stöd till exempelvis företag som ska inleda exportverksamhet.

Mer information:
Finansieringsspecialist Teea Lyytikäinen, tfn. 0295 025 160, teea.lyytikainen(at)ely-keskus.fi

 

 


Regional information