Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kuntien kehittämiskeskustelukierrokset 

Pohjois-Savon ELY-keskus käy maakunnan kuntien kanssa vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskusteluja, joissa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnittelua ja sen kehittämistä. Tapaamisissa keskustellaan vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioihin sekä kunnan ja ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Kehittämiskeskustelumenettely perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (8 §:n). Kehittämiskeskustelut ajoittuvat Pohjois-Savossa  tänä vuonna  huhti-joulukuulle.

 

Kehittämiskeskustelujen sisältö vuonna 2015

Kehittämiskeskusteluissa keskustellaan kunnan ajankohtaisista asioista erityisesti kaavoituksen ja rakennusvalvonnan näkökulmasta. Tänä vuonna keskusteluissa painottuu uutena asiana hyvät alueidenkäytön ohjauskäytännöt. Uusi EU-ohjelmakausi ja EU-rahoituksen uudistukset heijastuvat myös kehittämiskeskusteluissa. Lisäksi ennakoidaan kuntien tulevaisuuden kehittymistä ja  pohditaan, miten maankäytön, elinkeinojen ja liikenteen suunnittelun tarve yhdistetään.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueidenkäytön ylitarkastaja Leila Kantonen kertoo, että kunta saa itse päättää, millä tyylillä keskustelut hoidetaan. – Joillakin alueilla pidetään usean kunnan keskusteluja (esimerkiksi Nilakan alueella). Osa kunnista haluaa keskustella vain oman kunnan asioista, Kantonen kertoo.  Pohjois-Savon liitto on myös usein mukana. Pohjois-Savon ELY-keskuksen puolelta keskusteluihin osallistuu tilanteen mukaan liikenneasioiden, alueidenkäytön sekä luonnonsuojelun asiantuntijoita. Suurimmissa kaupungeissa myös elinkeinopuolen asiantuntijan läsnäolosta on hyötyä.

 

Kehittämiskeskusteluissa ELY-keskus ja kunnat vaihtavat tietoa tärkeistä ajankohtaista asioista

Vaikka kehittämiskeskustelut vievät aikaa, saa niistä paljon tietoa. –Jos kunnan kanssa käydään vain kaavaneuvotteluja, kokonaiskuva jää hahmottumatta. Kerran vuodessa on hyvä keskustella laajemmin kunnan tai kaupungin toimijoiden kanssa, millaisia hankkeita on menossa ja mitä suunnitellaan, Kantonen kertoo.

Vaikka asioista keskustellaan, Kantonen kertoo, että kaavoituksessa noudatetaan lakia. -Tavoitteet on oltava kirkkaana, kun alueiden käyttöä ja kaavoitusta suunnitellaan, hän korostaa. Kaavaprosessi on yleensä pitkä.  

Juankosken kaupunki aloitti huhtikuussa Pohjois-Savon kehittämiskeskustelukierroksen. Keskusteluissa käsiteltäviin sisältöihin ja tausta-aineistoihin voi tutustua ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/pohjois-Savo > tehtävät ja toiminta > kehittämiskeskustelut

 

   
 Kuvassa alueidenkäytön ylitarkastaja Leila Kantonen tutkii Iisalmen kaupungin kaavoitusta.  Kuvassa keskustellaan Iisalmen kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja tulevista hankkeista  kaupungin kehittämiskeskustelussa marraskuussa 2014
 

Lisätietoja
alueidenkäytön ylitarkastaja Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 802, leila.kantonen(at)ely-keskus.fi

 

(Teksti/kuva Jaana Hiltunen)

 

 


Regional information