Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, december 2015 (NTM-centralen i Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för december månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, december 2015


Regional information