Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Beslut om gårdsbruksinvesteringar och startstöd innehållande lån ges i slutet av oktober

NTM-centralerna började fatta beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd i slutet av september när det gäller ansökningar som innefattar enbart understöd. Beslut om ansökningar som innehåller lån kan fattas i slutet av oktober.

I år har sökandena för första gången kunnat ansöka elektroniskt om landsbygdsutvecklingsstöd. Myndigheterna behandlar ansökningarna med samma Hyrrä-system som sökandena använder för att ansöka om stöden. NTM-centralerna ger råd om ansökan om investerings- och startstöd och utbetalningar samt om användningen av systemet Hyrrä. Utvecklingsstöden för landsbygden finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden 2014–2020 som är ett EU-delfinansierat program.

Mer info till stödsökande:

Läs mera:


Regional information