Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Mikko Salmenoja utsedd till direktör för utvecklings- och förvaltningscentret

Vicehäradshövding Mikko Salmenoja har utnämnts till direktör för närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för tiden 1.3.2015–29.2.2020. Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret ska leda och utveckla centrets verksamhet och inför arbets- och näringsministeriet svara för verksamhetens resultat och kvalitet och för uppnåendet av resultatmålen.

Salmenoja har sedan hösten 2014 arbetat med uppgifter som har att göra med inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret, först som projektchef och sedan som tillförordnad direktör från och med ingången av året. Åren 2008−2014 arbetade Salmenoja som personal- och förvaltningsdirektör vid arbets- och näringsministeriet. Dessförinnan var han anställd som regeringsråd vid arbetsministeriet åren 1996–2007 samt som äldre regeringssekreterare vid arbetskraftsministeriet och arbetsministeriet 1987–1996.

Läs mera:

 


Regional information