Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Reklam och marknadsföring har blivit en bransch med överutbud på arbetskraft

Enligt arbets- och näringsministeriets färskaste Yrkesbarometer (1/2015) finns det fortfarande brist på arbetskraft inom social- och hälsovård samt försäljningsarbete, fast det inte längre i något yrke råder stor brist på arbetskraft på riksomfattande nivå. Som helhet har situationen på sistone utvecklats så att bristen på arbetskraft minskat och överutbudet på arbetskraft ökat. 

Överutbudet av arbetskraft är fortfarande vanligast bland kontorssekreterare och sekreterare för ledningen, skräddare, sömmerskor och, som en ny grupp, i yrkena för specialister inom reklam och marknadsföring. Andra nya yrken med överutbud är montörer inom informations- och kommunikationsteknik, prepressoperatörer och skolgångsbiträden.

 


Regional information