Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Maaseututoimijoiden "Maatinki"-kokouksessa korostui yhteistyön merkitys (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon maaseudun visiossa painotamme, että vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Ruoantuotanto ja jalostus on ekotehokasta. Monipuolinen metsätalous on perustana vahvalle bioenergian tuotannolle. Uusiutumiskykyiset yritykset ja uudenlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää ja viihtyisää rajattomien mahdollisuuksien maaseutua.

Pohjois-Savon maaseututoimijat kokoontuivat 20.10.2015 pohtimaan ja kehittämään erityisesti verkoston yhteistyötä. Päivään osallistui maaseudun kehittäjiä mm. ELY-keskuksesta, Leader-ryhmistä,  kehitysyhtiöistä, oppilaitoksista, neuvontajärjestöistä ja kylätoiminnasta.

Maakunnan maaseututoimijat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa "Maatinki"-kokoukseen käsittelemään  maaseutuohjelman toteutusta ja tavoitteita Pohjois-Savossa. Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet tahot. 

Päivän aikana maaseutuohjelman tavoitteiden lisäksi pohdittiin, millainen Pohjois-Savon maaseutu verkosto on ja mihin halutaan yhdessä verkostona päästä. 

Maaseutu on muutakin kuin verkostotyötä - Se on täynnä rajattomia mahdollisuuksia

Pohjois-Savon yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla halutaan parantaa. Pelkästään tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus hanke- ja yritystukiin on 11,3 miljoonaa euroa.

EU:n maaseuturahastosta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, jonka toteutusaluetta on koko Pohjois-Savo lukuun ottamatta Kuopion ja Varkauden keskusta-alueita.  

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin ja tukimahdollisuuksiin esitteessä. Maaseutuohjelman rahoitusta voi hakea maaseutuyrittäjä maatilan kehittämiseen ja investointeihin tai maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. Aina maatilakytköstä ei tarvita, koska myös muut maaseudun mikro/pk-yrittäjät voivat saada  tukea yrityksen investointeihin tai  kehittämiseen. 

Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 -esite (pdf)

Tukea myönnetään myös elinkeinoja kehittäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma perustuu maakunnan vahvuuksiin, joiden pohjalta kehittämissuunnitelmaan on valittu kuusi painopistealuetta, joille on asetettu kehittämistavoitteet:

1 Perusmaatalous
2 Erikoismaatalous
3 Elintarvikejalostus
4 Metsäketju – puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelu
5 Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
6 Maaseudun kestävä aluerakenne 

Lisätietoja ELY-keskuksesta:
yksikön päällikkö Pekka Kärkkäinen, puh. 0295026587, pekka.karkkainen(at)ely-keskus.fi
maaseutuasiantuntija Eija Saarinen 0295 026 623, [email protected]
Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, 0295 026 639, tuulikki.vesterinen(at)ely-keskus.fi

 

(teksti Jaana Hiltunen)


Regional information