Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

De första besluten om företagsstöd för landsbygden kommer i mitten av december

 Närings-, trafik- och miljöcentralerna börjar fatta beslut om företagsstöden för landsbygden i mitten av december. För närvarande kan närings-, trafik- och miljöcentralerna be sökanden att komplettera ansökningarna så att besluten kan fattas snabbt när det blir dags.

 Efter att sökanden har fått beslutet kan denne vara säker om finansieringen och kan utifrån detta underhandla om finansiering av sitt projekt med andra finansiärer. Det är dock möjligt att börja genomföra projektet på egen risk redan innan man får beslutet när ansökan har anhängiggjorts.

 Närings-, trafik- och miljöcentralerna fattar de första besluten om företagsstöd på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i datasystemet Hyrrä. Mer information om stödformerna fås av NTM-centralerna och Leader-grupperna.

Läs mera:


Regional information