Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen haut ovat avautumassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Maaseutuviraston tiedotteen mukaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavien yritys- ja hanketukien haut avautuvat vaiheittain seuraavien kuukausien aikana. Suurin osa hauista käynnistyy huhti–toukokuussa, jolloin haettavaksi tulevat maaseudun yritystuet, osa yleishyödyllisistä investointi- ja kehittämishankkeista, valtakunnalliset koordinaatiohankkeet sekä maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet. Elinkeinojen kehittämishankkeiden haun arvioidaan alkavan kesäkuussa. Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmista hakujen alkamispäivämääristä, kun aikataulut varmistunut. Päätöksiä päästään tekemään syksyllä 2015.

Haun alkamisen myötä käyttöön otetaan sähköinen Hyrrä-järjestelmä, jonka kautta hakemuksen jättäminen on vaivatonta. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Hyrrä-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://hyrra.mavi.fi.  Hyrrän käyttöä varten tuen hakija tarvitsee verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnisteen osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi.

Rahoitusta yrityksille ja maaseudun monimuotoiselle kehittämiselle

Kaakkois-Suomella on käytettävissään kuluvana vuonna yli 9 miljoonaa euroa hanke- ja yritystukiin Valtioneuvoston tekemän ensimmäisen myöntämisvaltuusjakopäätöksen mukaisesti. Päätös sisältää vuosien 2014 ja 2015 myöntämisvaltuudet. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on käytettävissä ohjelmakauden aikana noin 33,6 miljoonaa euroa alueellisiin maaseudun hanke- ja yritystukiin. Rahoituksesta vähintään 40 % kohdennetaan yritystukiin.

Uudella ohjelmakaudella maaseudun yritysrahoituksen kohderyhmä laajenee. Maatalous- ja mikroyritysten lisäksi rahoitusta voidaan myöntää myös pienille yrityksille. Tuen ulkopuolelle jäävät kaupunkien keskusta-alueilla sijaitsevat yritykset. Yritystoiminnan kehittämiseen voi saada yrityksen investointitukea tai yrityksen perustamistukea. Investointitukea voidaan myöntää yritysten aineellisiin ja aineettomiin alku- ja laajennusinvestointeihin.  Tukea voidaan myöntää myös toteutettavuustutkimuksiin, joiden avulla investointeja voidaan valmistella ja sitä kautta parantaa investointien laatua.

      
     Maaseudun yritys- ja rahoitustuista järjestettiin Infotilaisuus Lappeenrannassa 9.2.2015.


Valintakriteerit varmistavat parhaiden hankkeiden rahoittamista

Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan myös valintakriteereiden käytön sekä tukijaksot.  Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat valintakriteerit varmistavat hakijoiden tasapuolista kohtelua ja parempaa taloudellisten resurssien käyttöä sekä tehtävien toimenpiteiden kohdistumista maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaikki laillisuusvaatimukset täyttävät hakemukset pisteytetään kaikille ELY-keskuksille yhteisten valintakriteereiden mukaan. Valintakriteerit on määritelty erikseen maaseutuohjelman eri toimenpiteille.  

Maaseudun yritys- sekä kehittämistukia voi jatkossa hakea edelleen jatkuvasti. Tukihakemukset, jotka koskevat ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan kuitenkin tukijaksoittain. Maaseutuohjelman kehittämishanke- ja yritysrahoitusta voi hakea myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohella alueella toimivien neljän Leader-ryhmän kautta. Jokaisella Leader-ryhmällä on omat määritellyt kriteerit.

Maaseutuohjelman rahoituksen vaikuttavuus Kaakkois-Suomen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämisessä tulee olemaan merkittävä tulevina vuosina. Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman nimi, "Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi", kuvaa hyvin alueen suunnitelman monimuotoisuutta".

Kaakkois-Suomen alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan, aluerajauksiin ja valintakriteereihin voi tutustua Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen www-sivuilla:www.ely-keskus.fi

Ajantasaista tietoa mm. haun alkamisesta voi seurata verkosta:

www.maaseutu.fi
www.mavi.fi/yritystuet
www.mavi.fi/hanketuet   
www.mavi.fi/hyrra
 

- Leena Hyrylä
Asiantuntija
Maaseutupalvelut -yksikkö


Regional information