Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uppgifter som gäller upphandling av byggande och underhåll av vägar sköts vid fyra NTM-centraler

Regeringen godkände en ändring av förordningen om NTM-centralerna som innebär att uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av vägar samt verksamhet under avtalsperioden i fortsättningen ska skötas vid fyra NTM-centraler. Sakkunskap och sakkunniga tjänstemän finns dock också fortsättningsvis inom alla NTM-centralsområden. Genom den ovan nämnda ändringen av förordningen förenklas också systemet för styrning av NTM-centralerna.

Från och med ingången av 2016 sköts de till NTM-centralerna hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden vid NTM-centralerna i Egentliga Finland, Sydöstra Finland, Mellersta Finland och Lappland. Tidigare har motsvarande uppgifter skötts vid nio NTM-centraler. Genom ändringen effektiviseras NTM-centralernas verksamhet eftersom omkostnadsanslagen minskar.

Läs mera:

 

 

 


Regional information