Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nya metoder för integration av invandrare

På grund av flyktingkrisen kommer så många som 10 000 fler invandrare än under de senaste åren att etablera sig i Finland nästa år. Den ökande invandringen kräver beredskap av ny typ i fråga om främjandet av invandrares integration.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna har en central roll i vägledningen av invandrare. I kommunerna är arbets- och näringsbyråns uppgift att identifiera invandrarnas kunnande och hänvisa dem direkt till arbetslivet eller företagslivet, till utbildning som kompletterar yrkeskompetensen eller till andra sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Vid arbets- och näringsministeriet har det inletts ett projekt för att främja en effektiv sysselsättning bland invandrare. Projektet stöder arbets- och näringstjänsternas arbete och stärker kontakterna med näringslivet.

Läs mera:


Regional information