Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ytterligare satsningar på företagande, sysselsättningen av unga och utbildning

Arbets- och näringsministeriet har den 19 februari 2015 beslutat att dela ut ytterligare 20 miljoner euro i sysselsättningsanslag till NTM-centralerna enligt följande:

 • Nyland 3 790 000
 • Egentliga Finland 1 610 000
 • Satakunta 990 000
 • Tavastland 1 390 000
 • Birkaland 1 890 000
 • Sydöstra Finland 1 360 000
 • Södra Savolax 750 000
 • Norra Savolax 1 020 000
 • Norra Karelen 1 020 000
 • Mellersta Finland 1 400 000
 • Södra Österbotten 660 000
 • Österbotten 700 000
 • Norra Österbotten 1 750 000
 • Kajanaland 600 000
 • Lappland 1 070 000

Genom de tilläggsanslag som nu utdelats kan man i regionerna stöda särskilt genomförandet av ungdomsgarantin, främja företagandet med hjälp av startpeng och skaffa arbetskraftsutbildning för företags behov.

Tidigare i februari har NTM-centralerna blivit tilldelade 504,1 miljoner euro i sysselsättningsanslag. Vid den tidigare utdelningen av anslag prioriterades minskning av långtidsarbetslösheten.

Läs mera:

 


Regional information