Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Hur trafiksäkerheten bör beaktas vid utplacering av valreklam

Nu när riksdagsvalet 2015 närmar sig vill Trafikverket påminna om att valreklam ska placeras ut så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller trafikledsunderhållet. Då valaffischer sätts upp längs trafiklederna ska Trafikverkets anvisningar följas.

Enligt landsvägslagen kan valreklam placeras ut tidigast den 19 mars, d.v.s. en månad före den egentliga valdagen och avlägsnas senast en vecka efter valdagen. Den som äger affischerna är skyldig att ombesörja att de avlägsnas. Det behövs inte tillstånd av Trafikverket för att placera ut affischerna – det räcker med tillstånd av markägaren – men affischerna ska placeras ut i enlighet med Trafikverkets anvisningar. NTM-centralerna övervakar att anvisningarna följ på deras områden.

Läs mera:

 


Regional information