Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Utmaningen för bageribranschen är att förbättra lönsamheten

Bageribranschen kämpar med blygsam lönsamhet. Efterfrågan på inhemska bageriprodukter har minskat och delvis ersatts med utländska produkter. Utmaningar medförs också av det hårda konkurrensläget, den hårda priskonkurrensen, ökningen av produkter som är alternativa till traditionella bageriprodukter samt konsumenternas försvagade köpkraft.

Mätt med antalet verksamhetsställen och antalet jobb är bageriindustrin den största underbranschen inom livsmedelsindustrin. Branschen sysselsätter över 7 800 personer i nästan 700 företag. Även branschens indirekta sysselsättningsskapande effekt är betydande. Uppgifterna framgår av branschrapporten för livsmedelsindustrin, som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna publicerade den 8 december 2015 i Helsingfors.

Läs mera:

 


Regional information