Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Tjällossning att vänta särskilt på vägarna i landets mellersta delar

På grund av den milda vintern förväntas problem med tjällossning på landsvägar i en stor del av landet.

På landsvägarna har den milda vintern skadat beläggningar. I vår kan grusvägarna i en stor del av landet drabbas av tjällossningsproblem. Bara i södra Finland och längs kusten, med undantag av Uleåborgsområdet, förutspås tjällossningen bli normal och i landskapet Norra Karelen till och med lättare än normalt. I resten av landet förutspås tjällossning i vår förekomma mera än i genomsnitt.

Hur allvarlig tjällossningen blir beror i stor utsträckning på vädret i vår. Ett torrt och soligt väder samt nattfrost gör att vägarna torkar i takt med smältningen, vilket håller den hotande tjällossningen i schack. De flesta tjälfarliga vägarna finns i de mellersta delarna av landet, där marken och terrängförhållandena är gynnsamma för tjälbildning och där antalet grusvägar är stort.

Tjälen har redan börjat smälta ställvis och menförestiden börjar mycket tidigare än normalt. Man är tvungen att införa viktbegränsningar i vår, precis som så ofta under de senaste åren.

Läs mera:

Regionala meddelanden:

 

 


Regional information