Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Kasvun eväitä  (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymiä pidettiin syksyn kehitysnäkymäkatsauksessa vaisuina. Maakuntaan perustettiin kuitenkin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla 276 uutta yritystä, mikä on vain hiukan viime vuotta vähemmän. Etelä-Savon maaseudulla toimivista yrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen vuotta 2020. Kasvuhakuisuutta esiintyy kaikilla toimialoilla ja se lisääntyy yrityskoon kasvaessa.

Elintarviketeollisuuden alalla alueella toimii useita vahvoja yrityksiä eri seutukunnilla ja heidän kysyntätilanteensa on ollut suhteellisen hyvä. Alalle on käynnistymässä myös uusia investointeja. Metsäsektorin kehitys on ollut edelleen monessa suhteessa useita muita toimialoja myönteisempää. Investointiuutiset ovat luoneet positiivisia odotuksia. Tilanteessa voidaan nähdä monia valopilkkuja.

EU:n rakennerahasto-ohjelmat ja maaseudun kehittämisohjelma tarjoavat maakunnan yrityksille ja muille toimijoille huomattavat mahdollisuudet saada tukea investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Erilaisia tukia on käytettävissä vuonna 2016 peräti 30 milj. euroa.

Yritysten kehittämisavustuksiin ja niiden toimintaympäristön kehittämisavustuksiin on varattu yli 7 milj. euroa. Avustuksilla tuetaan uuden yritystoiminnan luomista, pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä yritysten energiatehokkuutta. Myös yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen voivat olla tuettavia toimenpiteitä.

Maaseudun kehittämisohjelman yritystuet ovat myös laajasti käytettävissä. Maaseutukäsitteen ulkopuolelle rajautuvat vain Mikkelin ja Savonlinnan ydinkeskustat, muut alueet ovat myös maaseudun yritystukien kohteena. Maaseudun yritystukiin on käytettävissä 5,5 milj. euroa. Tuet kohdistetaan maatilojen ja muiden maaseutuyritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Maatalouden aloitustukiin ja investointitukiin on käytettävissä 5,5 milj. euroa.

Näiden yritystukien lisäksi maakunnassa on mahdollisuus myöntää starttirahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen 0,9 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin, joilla voidaan muun muassa parantaa yritysten toimintaympäristöjä.

ELY-keskus pyrkii toiminnallaan tukemaan yritystoiminnan menestystä. Kaikki aloitteet ja hankkeet ovat tarpeen, jotta pystymme luomaan työtä ja toimeliaisuutta. ELY-keskuksen yritysasiantuntijat ja muu henkilöstö ovat valmiita auttamaan yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittämisessä.

ELY-keskuksen väki kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016!
 Ylijohtaja Pekka Häkkinen


Regional information