Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Kampanj stöder arbets- och näringstjänsternas samarbete med företag

Arbets- och näringstjänsternas kommunikationskampanj för företag och arbetsgivare börjar den andra veckan i mars. Kampanjens huvudsakliga mål är att göra de arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller mer kända samt att intensifiera och förenhetliga företagssamarbetet ytterligare.

Dessutom vill man med hjälp av kampanjen uppmuntra företag och arbetsgivare att använda den nya webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare. Målgruppen är företag och arbetsgivare i synnerhet inom SMF-sektorn, där den största delen av de nya jobben för närvarande uppkommer i Finland.

Kampanjens tema, "Goda resultat med TE-tjänster", betonar samarbete. Både i fråga om enskilda företags framgång och med tanke på sysselsättningsläget i hela Finland uppnås goda resultat genom tätt samarbete mellan arbets- och näringstjänsterna, företagen och partnerna.

Läs mera:

 


Regional information