Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

I arbetslivet behövs förundran, öppenhet och uppskattning

Överinnovationsaktivist Anssi Tuulenmäki efterlyser innovationsutbildning. Han konstaterade att dagens utbildning svarar på frågan vad som finns i världen, då den borde svara på frågan vad som kunde finnas där och hur man kan nå dit. Det görs inga försök att aktivera människor till att skapa innovationer, konstaterade han, det är helt klart att här finns det inte kunskap om tillväxt.

Tuulenmäki talade på företagsseminariet "Tämä on positiivista!" som ordnades av Arbetsliv 2020-projektets regionnätverk i Nyland.

Arbetsplatserna borde reservera tillräckligt med tid för innovering, för en människa blir inte innovativ vid ett på förhand överenskommet klockslag.

– Arbetslivet behöver positivt tänkande, nu förbereder man sig för mycket för misslyckanden och är rädd för att göra fel.

Tuulenmäki betonade hur viktigt det är med bra energi och positivt tänkande för att ett företag ska nå framgång, "man borde kunna tåla fel på ett helt nytt sätt, för utan att fela lär man sig inte". Han talade också om det globala bruset, där man borde kunna sticka ut. Varför alltid göra saker på samma sätt som alla andra, varför inte pröva något annorlunda, något som avviker från mängden?


Trivseln på arbetsplatserna

Arbetsliv 2020-projektets regionansvariga i Nyland, Merja Ekqvist (på bilden) från NTM-centralen i Nyland, förklarade projektets mål:

– Målet är att Finlands arbetsliv ska vara bäst i Europa senast 2020. Det målet går vi mot med stormsteg!

Avsikten med projektet är att främja möjligast många människors förmåga och vilja att fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt. För att nå målet borde man kunna trygga en tillräcklig mängd arbetskraft och en tillräckligt hög sysselsättning. Projektet utmanar arbetsplatserna att utveckla sin verksamhet och sina verksamhetskoncept från sitt eget utgångsläge. I projektets nätverk ingår aktiva aktörer, berättade Ekqvist.


"Chefen kan välja sin inställning"

Verkställande direktör Ari Rämö från Sick Oy lyfte fram chefens ansvar för stämningen på arbetsplatsen: En chef kan göra ett val, är det kritik eller uppskattning som är den drivande kraften.

- Ett möte borde göra en på bättre humör  – vad är annars chefens funktion?

Rämö tror att en bra stämning hjälper företag att nå framgång. Projektet Arbetsliv 2020 skapas i vardagen, i möten mellan människor, inte i regeringsprogram eller dylikt, sade han.

Också andra generationens familjeföretagare Anne Ekberg från Fiblon Ab talade om fel, om att tillåta dem och lära sig av dem. Att göra fel är inte så illa som att inte göra någonting, konstaterade hon – så länge man lär sig något av det. Vid Fiblon sätter man värde på öppenhet. Vid företaget går man årligen genom den gemensamma målsättningen och alla deltar i beslutsfattandet.

  - När människor får delta, då uppstår arbetsglädje.

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola


Regional information