Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Päivitetty De minimis -opas on julkaistu

Päivitetty opas de minimis -tukia koskevasta EU:n valtiontukisääntelystä on nyt julkaistu TEM:n  verkkosivuilla. Opas on päivitetty uusien valtiontukisääntöjen mukaiseksi, ja siihen on lisätty käytännön esimerkkejä ja ohjeistusta asetuksen soveltamiseen liittyvistä tilanteista. Opas toimii yleisenä tausta-aineistona EU:n valtiontukisäännöistä ja de minimis -tukisääntelystä, eikä se ole tukiviranomaisia sitova ohje.

Vähämerkityksellistä tukea eli de minimis -tukea koskeva uusi asetus tuli voimaan 1.1.2014. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa huomioidaan kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuen myöntäminen de minimis -tukea koskevan säännön (komission asetus 1407/2013) perusteella on hallinnollisesti kevyt tapa ottaa huomioon EU:n valtiontukisäännöt, sillä asetuksen mukaisista tuista ei tarvitse tehdä ennakko- tai jälkikäteisilmoitusta Euroopan komissiolle. Suomessa de minimis –asetuksen perusteella tukia myöntävät mm. kunnat ja kuntayhtymät, ELY-keskukset, Finnvera ja Tekes.

Opas de minimis-tuista (pdf, 536 kt, tem.fi)

Lue lisää de minimis-tuista ja asetuksesta (tem.fi)


Regional information