Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Avloppsvattenförordningens övergångsperiod förlängs med två år och lindringar bereds

Statsrådet har i dag godkänt en förordning om förlängning av övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden. Övergångsperioden förlängs med två år, dvs. fram till den 15 mars 2018. Tilläggstiden på två år kommer att gälla uppskattningsvis 120 000 fastigheter med fast bosättning.

Övergångsperioden omfattar fastigheter som byggts före 2004 och där avloppsvattensystemen kräver förbättrande åtgärder. Förordningens krav har från ingången av 2004 tillämpats vid nybyggnad och vid sådana reparations- och ändringsarbeten på fastigheten som förutsätter tillstånd.

Läs mera:

 

 


Regional information