Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar att prövningsbaserade statsunderstöd inom Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden kan sökas för år 2016. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för detta i statsbudgeten för 2016. Ansökningstiden utgår 30.11.2015.

Mer information:


Regional information