Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Prövningsbaserade statsbidrag för år 2016 lediga att sökas

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för år 2016 började den 12 oktober 2015 och går ut den 30 november 2015. Statsunderstöden är förmåner som är underställda prövning och som kan beviljas t.ex. som understöd till frivilligorganisationer, för miljövård, för främjande av miljöskydd och för vård av byggnadsarvet.

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården och avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland efter prövning bidrag för nationellt betydande projekt för en hållbar utveckling och miljöfostran.

Statsunderstöd söks i första hand med en elektronisk ansökningsblankett som lämnas in till antingen miljöministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen, beroende på understödsändamålet.

Läs mera:


Regional information