Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Tidtabellen för att fatta beslut om projekt- och företagsstöd måste ännu utredas

Verkställandet av systemet Hyrrä har drabbats av problem som yttrat sig som fel i systemets funktion. När justeringarna är gjorda börjar verkställigheten löpa normalt.

Fattandet av beslut om projekt- och företagsstöd blir tyvärr försenat och börjar inte i slutet av oktober som avsikten var. Före medlet av november kan vi ge en uppskattning av hur verkställandet av Hyrrä framskrider och när beslutsfattandet kan inledas.

Läs mera:


Regional information