Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Arbetsgrupp ger tre alternativa förslag till mildring av kraven i avloppsvattenförordningen

Den arbetsgrupp som berett ändringar i lagstiftningen om avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden ger tre alternativa förslag på rimligare krav. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin rapport till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. De eventuella ändringarna i lagstiftningen gäller fastigheter som byggts före 2004.

Arbetsgruppen har inte rangordnat de tre alternativen sinsemellan. Arbetsgruppen föreslår att det för samtliga alternativ införs ett incitament i form av ett försök med premier för förnyandet av avloppsvattensystem och att också hela planeringsdelen av arbetet ska omfattas av hushållsavdraget.

Läs mera:


Regional information