Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Förhandsinformation om 2016 års ansökan för pilotprojekt inom projektet Finland – mitt hem (NTM-centralen i Nyland)

Vid månadsskiftet januari-februari 2016 öppnar NTM-centralen i Tavastland en riksomfattande ESF-ansökan inom åtgärdshelheten Finland – mitt hem rörande det särskilda målet 6.1: Främja sysselsättningen bland unga och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden i verksamhetslinjen 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet inom programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

I ansökan söker man projekt där man i samarbete med olika organisationer utvecklar innovativa handlingssätt för övergångsskedet efter integrationsutbildningen, med vilka man stödjer och uppmuntrar de integrerade att söka jobb eller utbildning eller att till exempel bli företagare.

Närmare viktningar, datum för ansökningsinfo, ansökningsmeddelande och inlämningsdatum för ansökningar publiceras i början av 2016 på www.rakennerahastot.fi/sv -> aktuellt -> ansökningstider.

Mer information: projektchef Ilona Korhonen, ilona.korhonen@ely-keskus.fi, 0295 020 972


Regional information