Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Belåtenhet med NTM-centralernas service, önskemål om utveckling av de elektroniska tjänsterna

Man följer varje år upp hur nöjda kunderna är med NTM-centralernas service och informationen från undersökningen utnyttjas i styrningen och utvecklandet av NTM-centralerna. Resultaten från undersökningen om tillfredsställelsen med NTM-centralernas service 2014 visar att NTM-centralerna har lyckats bra, om inte utmärkt, med de uppgifter som anvisats centralerna. De största skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar är att kunderna har klart högre förväntningar på utvecklandet och utnyttjandet av elektroniska tjänster.

Läs mera:

 


Regional information