Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Positiva konjunkturutsikter för digitalt inriktade små och medelstora företag

Digitalt inriktade små och medelstora företag (SMF-företag) har positivare konjunkturutsikter för nästa år än andra SMF-företag. Uppskattningsvis åtta procent av alla SMF-företag är digitalt inriktade. Av dem väntade sig över 40 procent att konjunkturutsikterna blir bättre nästa år. Dessa uppgifter baserar sig på material från en barometerundersökning bland SMF-företag som offentliggjordes den 7 september 2015.

Enligt enkäten har digitala företag stark tendens att förnya sig. I jämförelse med alla andra SMF-företag har de lanserat klart fler nya produkter på marknaden eller tagit i bruk ny teknik. De anställer även ny personal och utvidgar till nya marknader oftare än vad andra SMF-företag gör.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet genomför en barometerundersökning bland SMF-företag två gånger om året. Barometern för hösten 2015 baserar sig på svar från över 6 500 SMF-företag. Resultaten från enkäten används bl.a. i regionala rapporter och separata rapporter från ANM.

Läs mera:


Regional information