Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Konjunkturbilden för digitalt inriktade företag är ljusare än för övriga SMF-sektorn

Av digitalt inriktade företag förväntar sig cirka 37 procent att konjunkturerna förbättras under de följande fem åren, medan bara ungefär en femtedel av övriga små och medelstora företag (SMF-företag) förväntar sig en positiv utveckling. Digitalt inriktade företag är också mycket mer tillväxtorienterade. Av dessa företag är ungefär en fjärdedel tillväxtorienterade, medan sju procent av alla SMF-företag meddelade att de är mycket tillväxtorienterade.

Dessa uppgifter framgår av översikten över digitalt inriktade SMF-företag, som arbets- och näringsministeriet publicerat. Översikten baserar sig på de frågor som ställts i samband med SMF-företagsbarometern för våren 2015. Uppgifter samlades in från 4400 företag under december 2014 och januari 2015.

Som digitalt inriktade företag definieras sådana företag som använder flera olika digitala verktyg, såsom sociala medier, molntjänster, big data, köp och försäljning på webben och digitala distributionskanaler.

Av alla SMF-företag meddelade 12 procent att de bedriver direkt export till utlandet, medan ungefär en fjärdedel av de digitalt inriktade företagen bedrev export. Digitalt inriktade företag anlitar offentliga internationaliseringstjänster oftare än andra företag. De digitalt inriktade företagen tänker utnyttja sådana tjänster två gånger oftare än SMF-företagen i genomsnitt även nästa år.

Läs mera:


Regional information