Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Bussiliikenteen matkustajakyselystä ideoita liikenteen kehittämiseen

ELY-keskus on selvittänyt mielipiteitä bussiliikenteen palveluista ja niiden kehittämistarpeista lokakuun 2015 aikana. Kyselyyn oli mahdollista vastata ELY-keskuksen Internet-sivulla.

Kysely tavoitti parhaiten työmatkalaiset, jotka matkustavat bussilla päivittäin tai lähes päivittäin sekä satunnaisesti asiointi- tai vapaa-ajan matkoja tekevät bussimatkustajat. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä asiakaspalveluun ja linja-autokaluston laatuun. Eniten vastaajat näkivät kehitettävää bussien aikatauluissa, lippujen hinnoissa sekä reiteistä, aikatauluista ja lipputuotteista tiedottamisessa. Bussiliikenteen palveluille annettiin keskiarvoksi 3,1 (asteikolla 1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen). Vuosien 2014–2015 aikana bussiliikenteen palveluiden koettiin säilyneen pääsääntöisesti ennallaan. Myöskään seutu- ja kausilippumatkustuksessa ei koettu tapahtuneen erityistä muutosta vuoden aikana.

Kyselyyn osallistuneet jättivät ilahduttavan runsaasti ideoita ja terveisiä bussiliikenteen kehittämiseksi. Kaikki palautteet ja kehittämisideat luetaan ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ELY-keskuksen toimesta kuntien välillä liikennöitävän bussiliikenteen kehittämisessä.


Regional information